Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

About Us

เกี่ยวกับเรา

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ Wisdom Max Center Co., Ltd.

เว็บไซต์ที่ให้บริการหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในหลากหลายหลักสูตรด้วยวิธีการฝึกอบรมแนวใหม่เพื่อองค์กรได้สรรสร้างความรู้สู่ภูมิปัญญา (Create Your Intellectual Knowledge)อยู่ตลอดเวลาและเพื่อคนทำงานยุคใหม่ที่ต้องการพัฒนาความรู้ ความสามารถให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยหลักสูตรอบรมจะเน้นการถ่ายทอดความรู้ เสริมประสบการณ์ กรณีศึกษา กิจกรรม เกมส์ คลิปวีดีโอสั้น รวมทั้งเทคนิคการฝึกอบรมใหม่ ๆ ไม่น่าเบื่อ เพื่อทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับการอบรมและสามารถนำเทคนิคความรู้ไปปรับใช้ในการทำงาน จริงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจและธุรกิจในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีวิทยากรมืออาชีพเป็นผู้ถ่ายทอดการเรียนรู้ให้มีความตื่นเต้นและกระตุ้นการรับรู้อยู่ตลอดเวลา...


เกี่ยวกับเรา

ปัจจุบันในยุคที่มีความขาดแคลนแรงงานอย่างมาก เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า "บุคลากร" ในองค์กรมีความสำคัญสูงสุด ในการที่จะต้องรักษาไว้ เพื่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินการและบริหารจัดการองค์กรให้มีความสำเร็จลุล่วงและเจริญเติบโตต่อไป คำว่า "ทุนมนุษย์"ซึ่งแปลว่าการลงทุนกับบุคลากรนั้นมีความสำคัญเป็นลำดับต้นๆขององค์กร ดังนั้นทุกๆองค์กรจึงมีความจำเป็นต้องธำรงและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีศักยภาพและต้องให้การฝึกอบรม พัฒนาความรู้ ทักษะและขีดความสามารถของบุคลากรในองค์กรเพื่อเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถ มีความเท่าทันและเหนือกว่าในสภาวะที่มีการแข่งขันสูง และเรา Wisdom Max Center สถาบันฝึกอบรมที่สร้างสรรค์ภูมิปัญญาเชิงกลยุทธ์ให้กับท่าน มีความภูมิใจที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกองค์กรในการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ ทักษะและขีดความสามารถของบุคลากร เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและเพิ่มยอดขายซึ่งเป็นจุด มุ่งหมายหลักของทุกองค์กรเป็นลำดับ

จากการที่ผมได้เป็นวิทยากรบรรยายและผู้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆในตัวเมืองหลวงตลอดหลายปีที่ผ่านมา มีอยู่บ่อยครั้งที่ผมเห็นผู้เข้าอบรมที่อยู่ต่างจังหวัด เข้ามาอบรมในกรุงเทพฯ เข้าอบรมสายและมีอาการของ ความรีบร้อนมากจนไม่มีสมาธิในการที่จะฟังบรรยาย เพื่อรับความรู้ที่เต็มเปี่ยมและหลังจากที่ได้สอบถาม จึงสรุปได้ว่าทางผู้เข้าอบรมมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา ทักษะความรู้ของตน แต่ทำงานอยู่ไกลตามต่างจังหวัด ต้องตื่นแต่เช้าตรู่ มีปัญหาในการเดินทางอย่างมาก เพื่อเข้ามาฟังบรรยายของวิทยากรที่มีคุณภาพ บางคนโชคดีที่บริษัทฯมีรถรับ-ส่งบริการให้แต่เจ้ากรรมคนขับรถดันพาหลงกรุงเทพซะอีกและบางรายต้องนั่งรถมาเอง 3-4 ต่อกว่าจะมาถึงซ้ำโชคร้ายไม่รู้จะนั่งรถอะไรต่อสายไหนมาอีก และที่แน่ๆ ต้องใช้เวลาในการเดินทางนานมากๆ

ทำให้เกิดการอ่อนเพลียและไม่มีสมาธิและสภาพไม่พร้อมจะรับรู้ ผมจึงมีแรงบันดาลใจที่ตั้ง Wisdom Max Center แห่งนี้ขึ้นมาเพื่อจัดฝึกอบรมสัมมนาทั้งภายนอกและภายในองค์กรเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ารับ การฝึกอบรม อาธิเช่น ไม่ต้องเดินทางไกลๆ ไม่ต้องตื่นเช้ามาก มีสมาธิในการอบรม ไม่อ่อนเพลียและบางครั้ง สามารถเข้าไปเคลียงานด่วนในบริษัทฯก่อนมาอบรมได้อีก ได้รับความรู้จากวิทยากรดีๆ สถานที่อบรมสวยงาม และอาหารอร่อย ผมก็เลยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเป็นหลักและหลังจากนั้นจึงขยายการให้บริหารไปยังทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าอบรมอย่างแท้จริง

ความเป็นมา
BACKGROUND

Wisdom Max Center เริ่มดำเนินกิจการในปี 2557 ซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน (AEC) ซึ่งเป็นปีที่คาดว่าจะมีการแข่งขันสูงทางธุรกิจในเอเซีย โดยเฉพาะกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการส่งออก ซึ่งทำให้เรา Wisdom Max Center มีความตระหนักถึงขีดความสามารถของบุคลากร (People) ของประเทศที่จะต้องเข้าไปแข่งขันกับตลาดการค้าเสรีแห่งนี้

Wisdom Max Center มีความเชื่อมั่นในทักษะ ความสามารถและศักยภาพที่มีอยู่ในตัวของคนไทย ถึงแม้ว่าจะเกิดภาวะการแข่งขันรุนแรงมากน้อยเพียงใดก็ตาม ยังคงมีความเชื่ออยู่ตลอดว่า "บุคลากร" เป็น "ส่วนสำคัญที่สุด" ที่จะช่วยกันผลักดัน ขับเคลื่อนองค์กรและประเทศ ในการผลิตผลงานที่ดีเยี่ยมให้เกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลา...เพียงแต่เราต้อง "ไม่หยุดเรียนรู้และพัฒนา"

ดังนั้น โจทย์ของเราคือ..."จะทำอย่างไร ให้ทุกองค์กร ทุกหน่วยงาน และทุกคน ได้รับการฝึกอบรม พัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มศักยภาพของตนไปสู่จุดที่สามารถแข่งขันได้ ดังนั้น วิสด้อม แม็กซ์ เซ็นเตอร์ จึงออกแบบหลักสูตรแนวใหม่ขึ้นมาเพื่อรองรับความต้องการของการพัฒนาทักษะบุคคลากร ที่ยังจำเป็นต้องมีอยู่ในทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือแม้แต่ขนาดเล็กก็ตาม ด้วยการนำเสนอการฝึกอบรม สัมมนาในทั้งรูปแบบภายในองค์กรโดยการเข้าไปประเมิน ออกแบบหลักสูตรตามแนวทางการพัฒนาขององค์กรอย่างแท้จริงและหลักสูตรสัมมนา ภายนอกที่เน้นหัวข้อหลักสูตรที่สามารถนำไปใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพและเป็นผลลัพธ์ในการเพิ่มยอดขายได้จริง

วิสัยทัศน์ ( VISION )

พันธกิจ ( MISSION )

บริษัท Wisdom Max Center จะเป็นบริษัทที่ให้การฝึกอบรม สัมมนาระดับชั้นนำของประเทศ เราจะเป็นผู้ถ่ายทอดวิชา ความรู้คนสำคัญให้กับลูกค้าในองค์กรและรายบุคคล ด้วยการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยวิธีการฝึกอบรม สัมมนา ให้คำปรึกษา และรวมถึงเสนอแนะแนวคิดที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรและรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง

  • เราจะมุ่งมั่นในการเฟ้นหาหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพในการนำไปใช้ได้จริงเพื่อนำเสนอแก่ลูกค้า
  • เราจะให้ความสำคัญกับลูกค้า ด้วยการนำเสนอหลักสูตรการฝึกอบรมสัมมนา ที่ตอบโจทย์ความต้องการและความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของลูกค้าเป็นหลัก
  • เราจะมุ่งเน้นในด้านการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทางด้านการเดินทาง สถานที่ฝึกอบรม และวิทยากร โดยการประสานงานการทุกฝ่ายในการบริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในพื้นที่จัดฝึกอบรมนั้นๆ
  • เราจะมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการและการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ และดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถส่งมองการบริการของเราสู่มือลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด