Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

Public Traning

หลักสูตร

จิตวิทยาการบริหาร&เทคนิคการจูงใจทีมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา (Psychology of Management & Motivating Techniques) NEW...สัมมนาวันพฤหัสที่ 28 กันยายน 2560

11/08/2560
63
สถานที่่ : พัฒนากอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ท ชลบุรี
วันที่อบรม : 28/09/2560
เวลา : 09:00 - 16:00 น.
รับสมัคร : 20 อัตรา
คงเหลือ : 20 อัตรา
ราคา/ท่าน (ปกติ) : 3,500 บาท
ราคา/ท่าน (สมาชิก) : 3,200 บาท
อาหารและเครื่องดื่ม : อาหารบุฟเฟ่ท์นานาชาติ ( ไทย จีน ฝรั่ง ญี่ปุ่น ติ่มซำ ซีฟู้ดส์ )
คอฟฟี่เบรค 2 เบรคกับขนมเลิศรส
ระยะเวลาในการเดินทาง : 15 นาที จากนิคมอีสเทิ่ร์นซีบอร์ท เหมราชใหม่
20 นาที จากนิคมอมตะซิตี้ สยามอีสเทิร์น เหมราชเก่า
30 นาที จากนิคม ปิ่นทอง 1 2 3
45 นาที จากนิคมแหลมฉบัง
60 นาที จากระยอง
 
 

เอกสารแนบ
download

จิตวิทยาการบริหารและเทคนิคการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา 28 09 2017

File size : 1.12 Mb | File type : .pdf | Download : 5

BACK

หลักสูตรอื่น ๆ

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (หัวหน้างานอัจฉริยะ) Suvervisory Skills (Genius Supervisor) อบรมศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 Hot Hot Hot...

หัวหน้างานทุกระดับถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญยิ่งต่อองค์กรที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผู้ที่ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้างาน” ได้ชื่อว่าเป็นกลไกสำคัญที่สามารถบ่งชี้ให้เห็นหรือได้ทราบว่า “องค..

19/12/2559

การควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ (RoHS, REACH, ELV, IMDS) NEW.. สัมมนาวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560

ธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้านอกจากเราต้องดำเนินการ Set up ระบบต่าง ๆ สินค้าต้องปราศจากสารปนเปื้อนที่เป็นพิษและส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและมนุษย์คือสารเคมีที่จ..

12/07/2560

เทคนิคการบริหารจัดการคลังสินค้าเชิงกลยุทธ์เพื่อลดค่าใช้จ่ายและต้นทุน (Strategic Warehouse Managementfor Cost Saving)..สัมมนาวันพฤหัสที่ 21 กันยายน 2560 HOT...

เพื่อประสิทธิภาพของการกระจายสินค้าให้ถึงมือลูกค้าได้ทันเวลาและมีคุณภาพ โดยอาศัยการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าอย่างมีเทคนิคย่อมส่งผลดีต่อการลดต้นทุนของธุรกิจและการสูญเสียโอกาสทางการตลาดที่ไม่จำเป็นได้ทั..

22/03/2560

สูตร สถิติและการวิเคราะห์เพื่อการบริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ NEW... สัมมนาวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560

ข้อมูลพื้นฐาน สถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร มีบทบาทการตัดสินใจในการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กรทั้งในการวิเคราะห์และวางแผนภาระงาน, การจ้างบุคลากร..

10/08/2560

เทคนิคการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Effectiveness QCC by Small group activity) HOT... สัมมนาวันพฤหัสที่ 14 กันยายน 2560

การดำเนินกิจกรรม QCC เพื่อพัฒนาองค์กรในเรื่องของการเพิ่มผลผลิต และเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ หลายบริษัทจึงเน้นการสร้างผลกำไรจากการลดต้นทุนการผลิต ด้วยการนำเครื่องมือ QC Story มาใช้ในการแก้ไข..

11/08/2560