Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription
 • เราจะนำความรู้ใหม่ๆซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริงกับองค์กรท่านมานำเสนอกับท่าน __ สมศักดิ์ชัย เลาหะพันธ์
  กรรมการผู้จัดการ
 • ขอบคุณอาจารย์ ที่เป็นทั้งพิธีกรและวิทยากร ทำให้งานสนุกค่ะ __ศศิเพ็ญ เดชะ เลขาชมรมดีไบค์
 • การอบรมวันนี้สนุกมาก มีสาระ ไม่รู้สึกง่วงเลยค่ะ ขอบคุณอาจารย์ และ Wisdom Max Center ค่ะ __ ศจีปรียา
  ดีไซน์ออเทอเนทีฟ
 • วิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้ดีมาก เนื้อหาเข้มข้นและกระชับ และกระตุ้นผู้เข้าอบรมให้ตื่นรู้ตลอดเวลา __พิศิษฐ์ แป้นเหมือน สาธารณสุขอำเภอบางเสาธง
contact
 • หลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

  สถาบันฝึกอบรมวิสด้อม แม็กซ์ เซ็นเตอร์ ให้บริการจัดอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภ..

 • Happy New Year 2017

  สวัสดีปีใหม่ 2560 ขอ อำนาจพระไตรรัตน์เป็นฉัตรแก้ว ให้ คลาดแคล้วผ่องภัยไ..

 • Training Plan 2017, แผนฝึกอบรมประจำปี 2560

  สถาบันฝึกอบรม วิสด้อม แม็กซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นศูนย์รวมในการจัดฝึกอบรมและ..

 • การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน(หัวหน้างานอัจฉริยะ) Supervisory Skills (GENIUS SUPERVISOR)

  หลักสูตรแนะนำ หัวหน้างานทุกระดับถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญยิ่งต่อองค์ก..

 • “WHY” Wisdom Max Center

  ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้เราเชื่อว่าจะให้บริการแก่ลูกค้าอย่างยอดเยี่ยม (Our be..